Anime

Garaku.mag, revista de Shueisha y Garaku no Mori, finaliza su publicación.

Garaku-mag-revista-mangas_gamersrd