Anime

Novelas “HaruChika” serán adaptadas al Anime

HaruChika-Haruta-to-Chika-wa-Seishun-Suru-gamersrd.com