Anime

Shingeki no Kyojin tendrá un nuevo Anime spin-off: “Shingeki! Kyojin Chūgakkō”

Shingeki-no-KYojin-nuevo-anime-Chuugakkou-gamersrd