Anime

Utawareromono: Itsuware no Kamen segundo teaser + Preview del opening.

Utawarerumono_gamersrd