News

Shuntaro Furukawa ya es oficialmente presidente de Nintendo